Scientific Interests » Страны Балтии

Гласность в странах Балтии: эволюция проявления по материалам печатных изданий
С. М. Кинка, Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч.3. – С. 118-121..