Scientific Interests » Консалтинг

Диверсификация коммерческой деятельности консалтингового агентства
Г.Г. Левкин, Н.Е. Павлюченко, Д.И. Заруднев, Левкин Г.Г. Диверсификация коммерческой деятельности консалтингового агентства / Г.Г. Левкин, Н.Е. Павлюченко, Д.И. Заруднев // Логистика сегодня. №6. С. 334-350..
Проблемы при внедрении логистического консалтинга на региональном рынке
Павлюченко Н.Е. , Левкин Г.Г., Павлюченко Н.Е. Проблемы при внедрении логистического консалтинга на региональном рынке / Н.Е. Павлюченко, Г.Г. Левкин // Логистика – евразийский мост: материалы 10-й Междунар. науч.-практ. конф. / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2015. С. 513-516..
Логистика как предмет внутрифирменного консалтинга при совершенствовании логистической системы предприятия
Левкин Г.Г., Левкин Г.Г. Логистика как предмет внутрифирменного консалтинга при совершенствовании логистической системы предприятия /Г.Г. Левкин //Вестник Омского университета (серия Экономика). - №3. – 2010. – С. 113 – 118..
Значення та розвиток консалтингової діяльності в Україні
Кряжич О.О., Тези доповідей науково-технічної конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Технологія 2001», 23 травня 2001р. Сєверодонецк-2001, - сс. 30-31..