Library » Materials Science

Photothermal effects of laser heating iron oxide and oxide bronze nanoparticles in cartilaginous tissues
Гуляев П.Ю., Котванова М.К., Павлова С.С., Соболь Э.Н., Омельченко А.И., Nanotechnologies in Russia. 2012. Т. 7. № 3-4. С. 127-131..
Повышение износостойких свойств опор скольжения из чугуна
Г.К. Ванжа, И.В. Вернер, В.В. Денисюк, Г.К. Ванжа, И.В. Вернер, В.В. Денисюк, Повышение износостойких свойств опор скольжения из чугуна // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2010». – Одесса, 2010.