Григорий Левкин » Publication

Share It:
Blog It:
Published 2016-05-25 Published on SciPeople2016-05-25 18:41:17


Маркетингове дослідження та оцінка привабливості закордонних ринків
К.О. Дзюбіна, А.В. Дзюбіна, Г.Г. Льовкін / Григорий Левкин
Дзюбіна К.О. Маркетингове дослідження та оцінка привабливості закордонних ринків: методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» стаціонарної форми навчання / Укл.: К.О. Дзюбіна, А.В. Дзюбіна, Г.Г. Льовкін – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД. - 2015. – 50 с.
Abstract Маркетингове дослідження та оцінка привабливості закордонних ринків

No comments

You should sign in or sign up for comment this post