Григорий Левкин » Publication

Share It:
Blog It:
Published 2016-07-07 Published on SciPeople2016-07-07 08:06:55


Міжнародний туроперейтинг
Дзюбина К.О., Григорьев О.Ю., Левкин Г.Г. / Григорий Левкин
Міжнародний туроперейтинг: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Міжнародний туроперейтинг» для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: ст. викл. Дзюбіна К.О., ст. викл. Григорєв О.Ю., к. вет. н., доц. Льовкін Г.Г. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка». - Видавничий центр ІНЕМ, каф. ЗМД. - 2015. – 29 с.
Abstract Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ―Міжнародна економічна статистика‖ містять загальні вимоги до підготовки роботи, структуру роботи, завдання до виконання роботи, а також методичні рекомендації.
Keywords:
 

 М1.pdf   833.3 Kb

No comments

You should sign in or sign up for comment this post